Блог про Seo
Що таке http-відповідь

Запропонувати інший термін

HTTP-відповідь (відповідь сервера) - це відповідь, яка надсилається сервером у відповідь на запит клієнта, який був відправлений за протоколом HTTP. HTTP-відповідь складається з трьох частин: статус-лінії, заголовків відповіді та тіла відповіді.

http-відповідь

Відповідь HTTP можна перевірити різними інструментами, наприклад онлайн-сервісами або розширеннями для браузера. Якщо вам потрібно зрозуміти, яка HTTP-відповідь бачить Googlebot, можна скористатися Search Concole. Для цього виконайте перевірку урла, перейдіть до Переглянути перевірену сторінку > більше інформації > http-відповідь:

перевірка HTTP-відповіді в Search Console

Для перевірки чужого сайту можна використовувати інструмент Перевірка оптимізації для мобільних. Він також покаже відповідь саме так, як її бачить Googlebot.

Статус-лінії

Статус-лінія містить код стану HTTP, який повідомляє клієнта про статус виконання запиту. Код стану складається із трьох цифр, де перша цифра вказує на клас відповіді:

Нижче перераховані коди HTTP. Найбільш поширені з них, це 200 (звичайна працююча сторінка), 404 (встановлюють для неіснуючих сторінок) та 301 (вічне перенаправлення на іншу адресу).

Код відповіді Опис
100 (Continue) Повідомляє клієнта, що сервер готовий продовжити обробку запиту.
101 (Switching Protocols) Повідомляє клієнта, що сервер перемикає протоколи та використовуватиме інший протокол.
102 (Processing) Сервер прийняв запит, але ще завершив його обробку.
103 (Early Hints) Сервер надсилає клієнту інформацію про можливі подальші відповіді.
200 (OK) ОК. Успішний запит, відповідь містить дані, що запитуються.
201 (Created) Ресурс успішно створено на сервері.
202 (Accepted) Запит було прийнято на обробку, але ще не виконано.
203 (Non-Authoritative Information) Інформація, надана сервером, може бути зовсім точною.
204 (No Content) Нема вмісту. Запит виконаний успішно, але відповідь не містить даних.
205 (Reset Content) Сервер успішно обробив запит, але клієнту необхідно скинути своє уявлення про запитуваний ресурс.
206 (Partial Content) Сервер успішно виконано запит, але повернув тільки частину контенту, що запитується.
207 (Multi-Status) Запит виконаний успішно, але з кількома відповідями, кожна з яких може бути різною.
208 (Already Reported) Ресурс уже повернули у попередній відповіді.
226 (IM Used) Сервер успішно обробив запит, і відповідь містить інформацію про ресурс.
300 (Multiple Choices) Повідомляє клієнта про кілька опцій ресурсу, з яких клієнт може вибрати.
301 (Moved Permanently) Запитуваний ресурс було переміщено на інший URL.
302 (Found) Запитуваний ресурс тимчасово переміщений на інший URL.
303 (See Other) Дивитись інше. Клієнт повинен виконати запит до іншої URL, вказаної у відповіді.
304 (Not Modified) Повідомляє клієнту, що ресурс, що запитується, не змінився з моменту останнього запиту.
305 (Use Proxy) Запрошений ресурс має бути запитаний знову, але з використанням іншого URI.
306 (Unused) Нині не використовується.
307 (Temporary Redirect) Запит повинен бути направлений до іншої URL-адреси, але не змінюватися при цьому метод запиту.
307 (Temporary Redirect) Запит повинен бути направлений до іншого URL, але не змінюватися при цьому метод запиту (наприклад, якщо був надісланий запит POST, то і наступний запит повинен бути запитом POST).
308 (Permanent Redirect) Запит повинен бути спрямований до іншої URL-адреси, і при цьому метод запиту може змінитися на GET-запит.
400 (Bad Request) Сервер не може обробити запит через некоректний синтаксис клієнтського запиту.
401 (Unauthorized) Клієнт не автентифікований та не авторизований для доступу до запитуваного ресурсу.
402 (Payment Required) Зарезервований для майбутнього використання.
403 (Forbidden) Доступ заборонено.
404 (Not Found) Сервер не може знайти запитуваний ресурс.
405 (Method Not Allowed) Метод, вказаний у запиті, не підтримується для цього ресурсу.
406 (Not Acceptable) Сервер не може надати запитуваний ресурс у форматі, необхідному клієнту.
407 (Proxy Authentication Required) Клієнт повинен бути автентифікований за допомогою проксі-сервера, щоб отримати доступ до запитуваного ресурсу.
408 (Request Timeout) Сервер припинив обробку запиту через тайм-аут.
409 (Conflict) Конфлікт при обробці запиту (наприклад, при спробі створити ресурс, який вже існує).
410 (Gone) Затребуваний ресурс був видалений і більше не доступний.
411 (Length Required) Сервер не може обробити запит без вказівки Content-Length у заголовку.
412 (Precondition Failed) Один або кілька заголовків запиту не відповідають умовам, заданим у заголовку запиту If-Unmodified-Since або If-Match.
413 (Payload Too Large) Сервер відхиляє запит, тому що тіло запиту надто велике.
414 (URI Too Long) Сервер відхиляє запит, тому що запитуваний URI занадто довгий.
415 (Unsupported Media Type) Сервер відхиляє запит, оскільки формат запиту не підтримується.
416 (Range Not Satisfiable) Сервер не може задовольнити діапазон, вказаний у заголовку запиту Range.
417 (Expectation Failed) Цей код стану повертається, коли сервер не може виконати умови, зазначені у заголовку Expect запиту.
418 (I'm a teapot) (не визначений у RFC 2616) Жартівлива відповідь сервера. Розшифровується як Hyper Text Coffee Pot Control Protocol та ніколи не використовується в реальних умовах.
419 (Authentication Timeout) (не визначено в RFC 2616) Помилка перевірки CSRF.
421 (Misdirected Reques) Сервер отримав запит на неіснуючий домен.
422 (Unprocessable Entity) Помилка валідації даних на сервері.
423 (Locked) Ресурс заблоковано іншим користувачем чи процесом.
424 (Failed Dependency) Залежний ресурс недоступний.
425 (Too Early) Зарано для обробки запиту.
426 (Upgrade Required) Потрібне оновлення клієнта для роботи.
428 (Precondition) Required Для виконання запиту потрібне виконання передумови.
429 (Too Many Requests) Клієнт надсилає надто багато запитів.
431 (Request Header Fields Too Large) Розмір заголовків запиту перевищує допустимий ліміт.
449 (Retry With) Клієнт повинен надіслати запит на інший сервер.
451 (Unavailable For Legal Reasons) Доступ до ресурсу заборонено з юридичних причин.
499 (Client Closed Request) Клієнт закрив з'єднання.
500 (Internal Server Error) Внутрішня помилка сервера. Зазвичай це означає, що сервер зіткнувся з проблемою при обробці запиту клієнта.
501 (Not Implemented) Сервер не підтримує запит HTTP. Наприклад, якщо клієнт надіслав запит із методом PATCH, а сервер не підтримує цей метод.
502 (Bad Gateway) Сервер, який виконує запит від імені клієнта, отримав неправильну відповідь іншого сервера, який він звернувся для обробки запиту.
503 (Service Unavailable) Сервер тимчасово не може обробляти запити клієнта, зазвичай, через перевантаження або технічні роботи на сервері.
504 (Gateway Timeout) Сервер, який виконує запит від імені клієнта, не отримав відповіді від іншого сервера у відведений часовий інтервал.
505 (HTTP Version Not Supported) Сервер не підтримує версію протоколу HTTP, вказану у запиті клієнта.
506 (Variant Also Negotiates) Сервер виявив, що запитуваний ресурс має кілька уявлень, але клієнт не може вибрати будь-яке з них.
507 (Insufficient Storage) Сервер не може виконати запит через брак місця на диску.
508 (Loop Detected) Сервер виявив циклічне посилання під час обробки запиту.
509 (Bandwidth Limit Exceeded) (не визначений у RFC 2616) Ліміт пропускної спроможності на сервері досягнуто.
510 (Not Extended) Клієнт надіслав запит, який містить невідоме серверу розширення, яке сервер не може обробити.
511 (Network Authentication Required) Клієнт повинен надати автентифікаційні дані, щоб отримати доступ до мережного ресурсу, який запитується.
520 (Unknown Error) Невідома помилка.
521 (Web Server Is Down) Веб-сервер не працює.
522 (Connection Timed Out) З'єднання не відповідає.
523 (Origin Is Unreachable) Джерело недоступне.
524 (A Timeout Occurred) Час очікування минув.
525 (SSL Handshake Failed) Квітування SSL не вдалося.
526 (Invalid SSL Certificate) Недійсний сертифікат SSL.

Заголовки відповіді

Заголовки відповіді містять додаткову інформацію, яка надсилається клієнту разом із відповіддю. Ця інформація може включати тип вмісту, довжину контенту, дату та час оновлення/публікації контенту, кеш-управління тощо.

Тіло відповіді

Тіло відповіді містить дані, які були запитані клієнтом або іншу інформацію, яку сервер хоче надіслати клієнту.

Крім того, у HTTP-відповіді можуть використовуватися додаткові параметри, такі як cookie, які можуть використовуватися для збереження інформації між запитами та відповідями.

Теги: #HTTP-відповідь #відповідь-сервера

Підпишись!

Так, тобі дуже сподобався контент на сайті, але... ти ніколи ні на що не підписуєшся, вірно? Будь ласка, зроби виняток для мене. Я сильно єбашу для того, щоб сайт не тільки ріс, але також був максимально якісним. Підтримай не проект - підтримай мене в моєму прагненні писати класно.